Produkty

SKUPUJEMYT I SPRZEDAJEMY PRODUKTY ROLNE

Uprawiamy Zboża według Polskich Norm PN-90, gdzie zalecane dawki są ściśle przestrzegane.
Atutem naszej firmy są korzystne ceny i terminowe rozliczenia z dostawcami (płatności nie przekraczają 14 dni roboczych).
Z naszymi dostawcami zawieramy kilkuletnie kontrakty na skup. Kilkuletnia kontraktacja zapewnia stabilną cenę, która pomimo wahań na rynku nie ulega zmianie, jak również pozwala oszacować opłacalność produkcji zbóż i zaplanować inwestycje w gospodarstwie.
W umowach kontraktacyjnych również możemy zagwarantować odbiór u klienta.