Produkty

Produkty w ofercie

Ofertę firmy Biomarol można podzielić na:

  • Skup
    • Zboża rzepak
    • przetwory zbożowe (otręby, makuchy, śruty, oleje jadalne)
  • Sprzedaż
    • zboża rzepak
    • przetwory zbożowe (otręby, makuchy, śruty, oleje jadalne)

Dziś sprzedaż zbóż i pasz ma bardzo duży zakres działania. Dlatego chcielibyśmy państwu przedstawić te produkty, które są najczęściej stosowane w wytwórniach pasz jak i w żywieniu zwierząt.
Przetwory zbóż i rzepaku
Makuch rzepakowy ekstrudowany i zwykły, a także śruta rzepakowa.

Wszystkie te przetwory są uniwersalną mieszanka uzupełniająca zawierająca ponad 32 % białka, którego źródłem są wytłoki z rzepaków. Różnoica polega tylko w sposób wydobywania oleju z rzepaku, a pozostałoœci to w/w produkty. Dopiero termiczna obróbka poszczególnych produktów doprowadza do lepszej strawności oraz poprawy jakości białka oraz obniżenie włokien.

Makuch peletyzowany
Jest bardzo dobrym zamiennikiem opału do piec, zastępując ekogroszek. Wartość opałowa makuchu peletyzowanego to ok 20GJ i co najważniejsze max 5% popiołu. Dla porównania węgiel kamienny 24GJ ale do 13% popiołu pozostaje. Wspomnieć również trzeba, iż zawartość siarki w pelecie jest o 80 % mniej co stanowi mniejksze zanieczyszczenie podczas spalania.

Makuch rzepakowy
Zajmujemy się skupem i sprzedażą makuchów rzepakowych, które są doskonałą paszą dla bydła i trzody chlewnej.

makuch ma