Firma

Polityka środowiskowa

Polityka firmy Biomarol a środowisko.

Systematyczna poprawa w zakresie oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych celów strategicznych działalności każdej Firmy w tym także Biomarol

Cele te realizujemy poprzez:

  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników,
  • działania zgodne z przepisami prawa i innymi wymaganiami z zakresu ochrony środowiska,
  • nadzór nad realizowanymi procesami i dokumentowanie ich wpływu na otoczenie,
  • ograniczanie czynników mogących mieć wpływ na środowisko w zakresie emisji do powietrza, zanieczyszczenia wód i gospodarki odpadami.

Najwyższe Kierownictwo Biomarol deklaruje, że zapewni warunki i środki (zasoby) do utrzymywania oraz funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskowego, a także do ciągłego doskonalenia jego skuteczności.

Niniejsza polityka:

  • stanowi podstawę do ustalania i dokonywania przeglądów celów środowiskowych,
  • podlega przeglądom pod względem jej aktualności.